Úvod

Advokátní kancelář Matiaško
Lidský přístup ke spravedlnosti

O kanceláři

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství nejen v Praze, ale i v rámci celé České republiky a případně i na Slovensku. Máme dlouholeté zkušenosti s problematikou lidských práv a na tuto oblast se odborně i v praxi zaměřujeme. Máme bohaté zkušenosti se zastupováním před mezinárodními orgány a institucemi, jako je Evropský soud pro lidská práva nebo různé Výbory OSN a víme, jak tyto orgány fungují v praxi. Dále se věnujeme oblasti cizineckého práva, ale poskytujeme i poradenství např. klientům a poskytovatelům sociálních služeb, nebo v oblasti ochrany před diskriminací.

About us

Our law firm provides comprehensive legal services not only in Prague, but also throughout the Czech Republic and in Slovakia. We specialize on the area of ​​residence of foreigners in the Czech Republic. We also have many years of experience in the field of human rights and we focus on this area both professionally and in practice. We have a wealth of experience in representing before international bodies and institutions, such as the European Court of Human Rights or various UN committees, and we know how these bodies work in practice. Last but not least, we provide services to clients and providers of social services, or in the area of ​​protection against discrimination.

Rusky

Webové stránky ve výstavbě 

Vietnamsky

Webové stránky ve výstavbě