Specialisté na lidská práva
DSCN6974

Lidská práva

Jednotlivcům a obchodním společnostem, jejichž základní práva a svobody byla porušena poskytujeme komplexní právní poradenství, zejména: Analýza problému z hlediska lidských práv a mezinárodního práva lidských práv Doporučení volby konkrétního procesního postupu a podpora při přípravě případu Příprava podání a zastupování před Ústavním soudem Příprava podání a zastupování před Evropským soudem pro…

Read more
DSC08819

Lidé s postižením a poskytovatelé sociálních služeb

Rodinám s členem se zdravotním postižením i jednotlivým lidem se zdravotním postižením poskytujeme právní poradenství v celé škále právních problémů, zejména: Opatrovnictví, svéprávnost a podpůrná opatření při nezpůsobilosti právně jednat Otázky spojené s plánováním aktuální i budoucí péče o člověka s postižením Invalidní důchody a příspěvky na péči Vážíme si práce poskytovatelů sociálních služeb a…

Read more
_DSC0285

Péče o děti a sociálně-právní ochrana dětí

V oblasti sociálně-právní ochrany dětí se zabýváme především problematikou dětí, které jsou ohroženy odebráním nebo již byly odebrány ze své biologické rodiny a náhradní rodinou péčí, včetně právní podpory školských zařízení. Nevěnujeme se řešení vzájemných konfliktů mezi rodiči dítěte či jinými členy rodiny dítěte, týkajících se především otázky svěření dítěte…

Read more
STRAATSBURG-VLAGGEN

Právo pro cizince a žadatele o azyl

Cizincům a jejich rodinám poskytujeme právní poradenství zejména při: Vyřízení právních náležitostí před příjezdem na území České republiky Podání žádosti o povolení k přechodnému, dlouhodobému či trvalému pobytu, včetně slučování rodin Řešení otázek souvisejících s občanstvím Vycestování z území, včetně řízení o správním vyhoštění Víme, že lidé jsou někdy nuceni opustit…

Read more
DSCF7260

Trestní právo a soudnictví ve věcech mládeže

V oblasti tretního práva poskytujeme obviněným osobám komplexní právní služby, od přípravy obhajoby, po zastupování v trestním řízení, včetně řízení před Nejvyšším soudem nebo Ústavním soudem. Víme, že dítě, které se dostalo do konfliktu se zákonem je velmi zranitelné a vyžaduje zvláštní podporu. Jsme experti na problematiku soudnictví ve věcech…

Read more
binarycode-red-orange

Informační technologie, internet a databáze

Jednotlivcům i obchodním společnostem nabízíme právní služby v oblasti informačních technologií, zejména: smluvní právo v online prostoru otázky související se spotřebitelským právem v online prostoru právní aspekty zveřejňování údajů a ochrany dat  

Read more
Library_foto

Knihovna, právní stanoviska a názory

Read more
DSCN0680

Vzdělávání

Myslíme si, že je velmi důležité vzdělávát odborníky z praxe v právních otázkách a zohledňovat přitom lidskoprávní přístup k dané problematice. Z toho důvodu naši právníci jsou zároveň akreditovaní lektoři řady kurzů a aktivně vzdělávají zejména v těchto oblastech: vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky vzdělávání v oblasti…

Read more
AK Matiasko - advokatni kancelar

Praha – Štrasburk: Maroš Matiaško pozastavil od 1. ledna 2016 výkon advokacie z důvodu nástupu k Evropskému soudu pro lidská práva. Na ESLP bude Maroš pracovat na pozici právníka kanceláře soudu a bude řešit případy z České republiky.

_DSC0285

BRATISLAVA – Dňa 27. 10. 2015 bol právnemu zástupcovi doručený rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorým po prvý krát súd rozhodol o tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a zaistenie tzv. primeraných úprav. V rozsudku č.k. 7Sžo/83/2014 Najvyšší súd uviedol, že právo na inkluzívne vzdelávanie…

_DSC0285

Praha – srpen 2015: Ve spolupráci s Ligou lidských práv pomáháme šestnáctiletému chlapci domoci se odškodnění za podmínky, kterým byl vystaven ve Výchovném ústavu. Z důvodů problémů v rodině byla chlapci nařízena ústavní výchova. Nejdříve byl umístěn do dětského domova se školou. Poté, co posprejoval zastávku, byl však přemístěn do výchovného ústavu.…