Služby

Právní služby

Ochrana lidských práv

Specializujeme se na ochranu lidských práv. Zastupujeme oběti porušení lidských práv před národními i mezinárodními orgány. Specializujeme se na práva lidí se zdravotním postižením, práva dětí, migrantů, sexuálních menšin, obětí špatného zacházení v prostředí např. ze strany policie, či v prostředí imigrační detence, psychiatrických léčeben a domovů sociálních služeb. V neposlední řadě se věnujeme oblasti ochrany před diskriminací.

Dlouhodobě spolupracujeme s organizacemi působícími ve výše uvedených oblastech jako je například Fórum pro lidská práva, z.s., European Roma Rights Centre , Validity Foundation či International Comission of Jurists.

Cizinecké právo

Díky dlouholeté zkušenosti našich právníků v této oblasti nabízíme expertní služby v cizinecké a pobytové problematice. Poskytujeme komplexní právní poradenství a zastoupení cizincům pocházejícím ze zemí mimo Evropskou unii v oblastech pobytu na území České republiky, správního vyhoštění a mezinárodní ochrany. 

Nabízíme taktéž právní služby zaměstnavatelům, kteří v České republice cizince zaměstnávají či chtějí zaměstnávat.

V této oblasti nabízíme také školení na klientem vybraná témata pro soukromý i veřejný sektor.

Občanské právo, pracovní právo

Poskytujeme komplexní právní poradenství v dalších oblastech jako jsou kupříkladu problematika ochrany osobnosti, náhrady škody a nemajetkové újmy a jiné. Specializujeme se na oblast opatrovnictví a svéprávnosti, včetně nápomoci a podpůrných opatřeních při neschopnosti samostatně právně jednat.

V oblasti pracovního práva se zaměřujeme například na úpravu pracovněprávních vztahů, vymáhání dlužné mzdy a spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Správní právo

Poskytujeme klientům asistenci v průběhu správních řízení, zastupujeme v řízeních před správními orgány, správními soudy i při řízeních před Nejvyšším správním soudem. 

Kromě cizinecké problematiky se specializujeme kupříkladu na řízení o udělení státního občanství České republiky, anebo na inovativní způsoby využití žalob ve správních soudnictví v případech porušení lidských práv.

Trestní právo

V oblasti trestního práva se zbýváme zejména ochranou práv a zastupování poškozených v trestních řízeních, dále pak soudnictvím ve věcech mládeže.

Ústavní právo

Klientům nabízíme kvalifikované zastoupení v řízení před Ústavním soudem. V naší práci klademe důraz na lidskoprávní přístup a mezinárodní právo lidských práv, včetně judikatury Evropského soudu pro lidská práva, je vždy výchozím bodem naší argumentace.

Legal services

The law office focuses mainly on two legal areas, which are the regulation of foreigners‘ residence in the Czech Republic and the protection of human rights.

Thanks to the long-term experience of our lawyers, we offer expert services in foreign and residential issues. We provide comprehensive legal advice and representation to foreigners from outside the European Union in the areas of residence in the Czech Republic, administrative expulsion and international protection. We also offer legal services to employers who employ or want to employ foreigners in the Czech Republic. In this area we also offer training for the private and public sectors.

We also specialize in the protection of human rights. We represent victims of human rights violations before national and international bodies. We focus on the rights of people with disabilities, the rights of children, migrants, sexual minorities, victims of ill-treatment in areas such as the police and immigration detention, psychiatric hospitals and social care homes. Last but not least, we focus on protection against discrimination.

Юридические услуги

Мы специализируемся на двух юридических областях: проживание иностранцев в Чешской Республике и защита прав человека. Благодаря многолетнему опыту наших юристов, мы предоставляем высококвалифицированное консультирование в области миграционного права и вопросах, связанных с пребыванием иностранцев на территории Чехии.

Наша фирма обеспечивает всестороннюю юридическую поддержку и представительство иностранцев из стран вне Евросоюза, в вопросах проживания на территории Чехии, международной охраны (убежища) и административного выдворения.

Мы также предлагаем юридические услуги работодателям, которые нанимают или планируют трудоустроить иностранцев в Чехии. Наши юристы предоставляют обучение для частного и государственного секторов в этой области.

Мы специализируемся на защите прав человека, представляем жертв нарушения прав человека в национальных и международных органах.

Уделяем особое внимание правам людей с ограниченными возможностями, правам детей, мигрантов, сексуальных меньшинств, жертв жестокого обращения в полиции, иммиграционных службах, психиатрических больницах и домах социального ухода.

Последнее, но не менее важное: мы сосредоточены на защите от дискриминации.

Dịch vụ pháp lý

Văn phòng luật tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực pháp lý đó là: luật cư trú của người nước ngoài tại Cộng hòa Séc và bảo vệ quyền con người.

Văn phòng luật có thể tư vấn trong những việc sau:

1) Giấy phép cư trú cho người ngoại quốc

2) Đoàn tụ gia đình (vợ chồng/con cái)

3) Tị nạn chính trị

4) Quay lại Cộng hoà Séc sau khi đã bị trục xuất

5) Nhập quốc tịch / ra quốc tịch

6) Giấy phép cư trú cho sinh viên

Luật lao động

1) Giấy phép lao động

2) Soạn thảo hợp đồng lao động 

3) Tư vấn và đại diện khi bị hủy hợp đồng

4) Trách nhiệm của chủ

5) Quyền lợi của nhân viên

Luật xã hội

1) Trợ cấp xã hội vì thất nghiệp

2) Trợ cấp xã hội vì ốm đau

3) Thủ tục xin về hưu sớm

4) Thủ tục xin công nhận mất sức

Luật nhà đất

1) Soạn thảo các hợp đồng mua bán bất động sản

2) Hợp đồng thuê nhà ở

3) Hợp đồng thuê cửa hàng, quán

Cena právních služeb závisí na individuální dohodě s klientem. Standardní hodinová sazba 2000 Kč/hod. Jsme plátci DPH.