Lidé

JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.

Advokát

Maroš je advokátem od roku 2013. V roce 2015 spoluzakládal neziskovou organizaci Fórum pro lidská práva, kterou v současnosti vede. V letech 2016 až 2018 byl právníkem kanceláře Evropského soudu pro lidská práva. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a na Masarykově univerzitě bakalářský program psychologie. V roce 2011 ukončil postgraduální studium mezinárodního práva lidských práv v nizozemském Utrechtu. 

Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na přípravu a vedení případů porušení lidských práv, individuální a kolektivní strategickou litigaci. Publikuje v oblasti lidských práv, zaměřuje se na filozofii lidských práv, problematiku zákazu špatného zacházení, práv osob se zdravotním postižení. Je doktorandem na Univerzitě v britském Essexu a Právnické fakultě Univerzity Palackého. V současnosti si doplňuje vzdělání studiem filozofie.

Email: matiasko@akmatiasko.eu

Telefon: + 420 608 130 205

JUDr. Štěpán Pastorek

Koncipient

Štěpán působí v advokátní kanceláři Matiaško od roku 2019 na pozici advokátního koncipienta. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde také v současné době působí jako interní doktorand na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

Zkušenosti získal taktéž studiem na Leiden Law School v Nizozemsku a stáží na Evropském soudě pro lidská práva .

Ve své praxi se zaměřuje zejména na problematiku pobytu cizinců na území České republiky a pracovní právo. V této oblasti též přednáší a je autorem odborných publikací a článků.

Štěpán je taktéž členem Výboru proti mučení při Radě vlády pro lidská práva. V minulosti pracoval v neziskovém sektoru a v několika advokátních kancelářích.

Email: pastorek@akmatiasko.eu

Telefon: + 420 732 951 672

 

Mgr. Minh Tra Pham

Koncipientka

Tra (Anežka) nastoupila do advokátní kanceláře Matiaško v roce 2020 po dokončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Předtím pracovala jako právní asistentka v advokátní kanceláři se zaměřením na cizinecké právo a v neziskovém sektoru. V současnosti poskytuje všestrannou podporu v oblastech, kterými se naše kancelář zabývá, zejména v cizineckém a azylovém právu a problematice lidských práv.

V minulosti se zúčastnila studijního pobytu na Leiden Law School a zkušenosti získala také v rámci stáže v Kanceláři Veřejné ochránkyně práv.

Email: pham@akmatiasko.eu

Telefon: + 420 732 951 672