Lidé

JUDr. Maroš Matiaško, LL.M.

Advokát

Maroš je advokátem od roku 2013. V roce 2015 spoluzakládal neziskovou organizaci Fórum pro lidská práva, kterou v současnosti vede. V letech 2016 až 2018 byl právníkem kanceláře Evropského soudu pro lidská práva. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a na Masarykově univerzitě bakalářský program psychologie. V roce 2011 ukončil postgraduální studium mezinárodního práva lidských práv v nizozemském Utrechtu. 

Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na přípravu a vedení případů porušení lidských práv, individuální a kolektivní strategickou litigaci. Publikuje v oblasti lidských práv, zaměřuje se na filozofii lidských práv, problematiku zákazu špatného zacházení, práv osob se zdravotním postižení. Je doktorandem na Univerzitě v britském Essexu a Právnické fakultě Univerzity Palackého. V současnosti si doplňuje vzdělání studiem filozofie.

Email: matiasko@akmatiasko.eu

Telefon: + 420 608 130 205