Náš příběh

.

Náš příběh

Advokátní kancelář jsme založili v roce 2013. V letech 2016 až 2018 byla činnost kanceláře dočasně přerušena, protože zakladatel, Maroš Matiaško, začal pracovat u Evropského soudu pro lidská práva. Od jeho návratu v roce 2018 advokátní kancelář obnovila svou činnost a navázala na předešlou práci. Od začátku spolupracujeme s mezinárodními a národními neziskovými organizacemi a systematicky se věnujeme strategické litigaci. Jsme právníci, kteří vyšli z občanského sektoru a občanskou společnost považujeme za důležitý pilíř dobré společnosti.

Our story

The law firm was established in 2013. Between 2016 and 2018, the office was temporarily closed because the founder, Maroš Matiaško, started working at the European Court of Human Rights. Since his return in 2018, the law firm has resumed its business and has followed up on previous work. Since the beginning we have been working with international and national non-profit organizations, systematically focusing on strategic litigation. We are lawyers who came out of the civil sector and consider civil society an important pillar of good society.

Rusky

Webové stránky ve výstavbě 

Vietnamsky

Webové stránky ve výstavbě